Apsipirkite pagal kategoriją

Pagrindinis

GRĄŽINIMAS

  Grąžinimo sąlygos:

 • Grąžinimo garantija galioja įsigijus prekes PROSHOP parduotuvėje Vandžiogalos pl. 84D, Kaune bei el. parduotuvėje www.proshop.lt.
 • Grąžinti prekę galima per 14 kalendorinių dienų nuo jos įsigijimo dienos.
 • Grąžinama prekė turi būti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje, nenaudota ir su visais jai priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.) ir dovanomis (jei tokių buvo).
 • Prekė gali būti grąžinta tik į PROSHOP parduotuvės sandėlį.
 • Už grąžinamos prekės transportavimo išlaidas yra atsakingas klientas.
 • Grąžinant prekę būtina pateikti sąskaitą faktūrą arba originalų pirkimo kvitą, kuriame matoma pirkimo data, prekės pavadinimas ir mokėjimo suma.
 • Pinigai bus grąžinti grynaisiais pinigais arba pervesti į kliento nurodytą Lietuvoje registruoto banko sąskaitą, jei už prekę buvo sumokėta grynaisiais pinigais ir pervesti į kliento nurodytą Lietuvoje registruoto banko sąskaitą, jei už prekę  buvo sumokėta pavedimu. Bankiniu pavedimu pinigai bus grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo dienos.
 • Grąžinama prekės įsigijimo dokumentuose nurodyta pinigų suma.


Į grąžintinų prekių ar paslaugų sąrašą nėra įtraukiamos:

 • Pristatymo, diegimo, prijungimo, nuomos ir kitos paslaugos. Pagal individualų kliento poreikį pagaminta ar užsakyta prekė.
 • Fotografijos, optikos, kinematografijos prekės ir prietaisai, kurių naudojimas apribotas tam tikrais parametrais, vienkartinėmis licencijomis ar pan. (fotoaparatai, vaizdo įrašymo kameros, objektyvai, šviesometrai ir kt.) .
 • Apšvietimo įranga (blykstės, šviestuvai ir kt.).
 • Dovanų kuponai.
  Mikrofonai, ausinės ir kiti dėvimi prietaisai.
 • Sudaužytos, sugadintos, subraižytos ar kitaip dėl kliento kaltės mechaniškai pažeistos prekės.

GARANTIJOS

Garantija skirta UAB Alonela pirktoms prekėms. Garantija pradeda galioti nuo prekės pardavimo/ perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip.
UAB Alonela pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prekės naudojimo instrukcijos. Kai pardavėjas pakeičia prekę ar jos komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, naujai prekei ar komplektuojamai detalei taikomas tęstinis garantijos terminas.

Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:

 • Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo.

 • Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų.

 • Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų: smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.

 • Naudojant eksploatacines medžiagas ar priedus, kurie nėra rekomenduojami gamintojo.

 • Prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, virusinių programų veikimo.

 • Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas.

 • Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas arba ardytas.

 • Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo.

 • Nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje.

 • Programinei įrangai, teikiamai kartu su prietaisu, kuriai numatyti licenciniai sutikimai, skirti galutiniam vartotojui.

 • Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių („mirusių“) taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų buvimas neviršija ekrano gamintojo nustatytų „mirusių“ taškų normų, jų buvimas LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku.

Garantinio aptarnavimo taisyklės:

 • Pirkėjas, pateikdamas prekę garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą arba sąskaitą-faktūrą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas.

 • Prekė turi būti priduodama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prekė pristatoma be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prekės transportavimo metu.

 • Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka pats.

 • Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami gamintojo įgalioto serviso per 14-21 dienas nuo prekės perdavimo įgaliotam servisui arba per 45 dienas, jei remontui reikalinga detalė yra užsakoma iš tiekėjo.

 • Prekė keičiama arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu negalima pašalinti.

 • Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje prarastą informaciją. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas.

 • Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atneštos prekės komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos.

 • Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės, po 6 mėn. nuo remonto užbaigimo UAB „Alonela“ turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti.